JR ADVIES & BEGELEIDING
onderscheidende hulpverleningJR Advies & Begeleiding

Jezus Redt mensen door hen
te Adviseren en te Begeleiden

mail: jrab@jrab.nl
Home pagina

Inleiding

I Thessalonicenzen

II Thessalonicenzen

Galaten

I Korinthiers

II Korinthiers

Romeinen
De persoon van Paulus intrigeert mij met grote mate om de wijze waarop hij geschreven heeft. Niet gemakkelijk, leerstellig, in grote lange zinnen. Soms moet je bepaalde alinea's wel drie of vier maal lezen voordat je begrijpt wat hij bedoelt. Waarschijnlijk schrijft Paulus zo omdat hij dit geleerd heeft als leerling van de grote Farizeeër Gamaliël.

Grote thema's van Paulus in zijn brieven zijn 'het leven onder de wet', 'het leven in vrijheid van de genade', persoonlijke heiliging en richtlijnen om de gemeente (kerk) 'zuiver en puur' te houden. Maar daarnaast zijn er nog wel meer redenen op te noemen om zijn geschriften die in de Bijbel staan eens onder de loep te nemen.

Paulus heeft dertien brieven geschreven die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament. Ze zijn gericht aan:

afzonderlijke gemeenten als Rome, Korinthe, Efeze, Filippi, Kolosse en Thessalonica
maar ook aan een aantal gemeenten in een landstreek zoals de Galaten.
en Paulus heeft aan individuele personen geschreven zoals aan Titus en Filémon.

De meest waarschijnlijke volgorde waarin Paulus zijn brieven heeft geschreven zijn onder te verdelen in de tijd dat Paulus nog in vrijheid leefde en werkte, en de tijd dat hij gevangegenomen was en zijn brieven vanuit de gevangenschap schreef.

In vrijheid geschreven brieven: 1 en 2 Thessalonicenzen, Galaten, 1 en 2 Korinthe, Romeinen.
In gevangenschap geschreven brieven: Efeze, Kolossenzen, Filémon, Filippenzen, 1 Timotheüs, Titus, 2 Timotheüs

De brief aan de Hebreeën is mogelijk ook door Paulus geschreven, maar dit is onzeker. Is Paulus wel de schrijver, dan is het getal van zijn nieuwtestamentische geschriften veertien.Bent u geinteresseerd in de boeken (in hardcover-uitvoering - genaaid): stuur dan een email naar jrab@jrab.nl met daarin opgenomen uw naam, adresgegevens en welk(e) boek(en) u wenst. Wij sturen u dan een factuur met het aankoopbedrag incl. BTW en verzendkosten. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen, zullen wij uw bestelling binnen drie werkdagen naar u opsturen